Altra
croppedimage300300-altra-logo.jpg

Altra is een grote instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in regio Amsterdam. Deze combinatie van hulpverlening en onderwijs binnen één instelling is uniek. Daardoor kan Altra een totaalpakket van hulp en onderwijs aanbieden. Problemen bij de opvoeding beperken zich meestal niet uitsluitend tot het gezin of de school. Door zowel thuis als op school hulp te bieden, is de hulp effectiever en de kans op een positief resultaat aanzienlijk groter.

Jeugd en opvoedhulp

Altra biedt jeugd & opvoedhulp aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun persoonlijke ontwikkeling en aan ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding. Altra sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de sterke kanten van ouders en kinderen. Naast hulp aan kinderen en ouders, biedt Altra ook hulp aan scholen die extra begeleiding willen voor hun leerlingen.

Ambulante begeleiding

Wanneer een leerling door gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis niet goed mee kan komen op een reguliere school, is extra begeleiding nodig. Het liefst van gespecialiseerde leerkrachten met ervaring met begeleiding van leerlingen met dergelijke problemen. De ambulante begeleiders van Altra hebben deze ervaring. Altra verzorgt ambulante begeleiding op het voortgezet onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Altra college

Altra College is een bijzondere school voor voortgezet onderwijs. Leerlingen die problemen hebben in de omgang met medeleerlingen en leraren, of kampen met psychiatrische problemen kunnen hier terecht. Onze leerlingen redden het (tijdelijk) niet meer in het gewone voortgezet onderwijs. Door extra zorg te besteden aan de leerling en zijn of haar specifieke problemen, biedt Altra College deze leerlingen een nieuwe kans.