Bewaking

Er zijn verschillende bewakingsfirma's, één daarvan is G4S.

G4S beschikt over een personeelsbestand van meer dan 3.500 gespecialiseerde en opgeleide bewakingsagenten die ingezet kunnen worden voor bewaking in de specifieke omgevingen van onze klanten.

Elk bedrijf of instelling wordt permanent blootgesteld aan een aantal risico’s die van zeer verschillende aard kunnen zijn. Organisatie moeten kunnen rekenen op ervaren personeel dat gekwalificeerd is op het vlak van bewaking, preventie en logistieke ondersteuning met de vereiste sociale vaardigheden.

Onze bewakingsagenten worden van bij hun rekrutering met zorg geselecteerd, opgeleid en uitgerust om in uw specifieke omgeving een meerwaarde te kunnen betekenen op het vlak van veiligheid. Ze zijn belast met de observatie en preventie van alle risico’s in de werkomgeving. Op die manier helpen wij u om een veilige omgeving te creëren voor uw personeel, bezoekers en klanten.

De 8 bewakingsactiviteiten:

  1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;
  2. Bescherming van personen;
  3. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden;
  4. Beheer van alarmcentrales.
  5. Toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid (op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen).
  6. Verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein.
  7. Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.
  8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.]