Bronnenlijst
 • AEF (2006). Knelpunten horizontale sturingsrelaties gemeenten met betrekking tot overlast. Utrecht: AEF
 • AEF (2006). Regie in de uitvoering, een kwestie van willen, kennen en kunnen: Quickscan knelpunten regierol gemeente bij integrale veiligheid. Utrecht: Andersson Elffers Felix.
 • Aertsen, I., Daems, T., Haaren, A., Hutsebaut, F., &Maesschalck, J.(red.) (2011). Deviante wetenschap : het domein van de criminologie : Liber Amicorum Johan Goethals. Leuven : Acco.
 • Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L., & Wolf, J. (2010). Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht. Nijmegen: UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
 • Association Française Edwards Deming. (z.d.). William Edwards Deming (1900 - 1993).Geraadpleegd op 23 december 2011, op http://www.fr-deming.org/whois.html
 • Beck, Ullrich (1986). Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, Sukhamp.
 • Bischop, M., Deseyn, G. en Desmedt, J. (1982).Ruimtelijke planning, Brugge, Die Keure, 1982, blz 15-17
 • Bmaeckelbergh, (27 mei 2010). Acht aanhoudingen na politierazzia in Anderlecht. // De Morgen, 10.
 • Bootsma, A. e.a. (2008). //Rapportage evaluatie Project Veilige Gemeenten. z.u.
 • Bouckaert, G. Audiovisuele media. Geraadpleegd op 17 december 2011 via http://soc.kuleuven.be/io/participatie/ned/audiovis.htm
 • Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap. Den haag, Boom Juridische uitgevers.
 • Boutmans, E. (2005). De stad als nieuwe nachtwaker? Antwerpen staat niet alleen. Oikos, 35, 36-47.
 • Broekhuizen, J., van Steden, R., & Boutellier, H. (2010). Versnipperde regie. De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk. Tijdschrift voor Veiligheid, 3, 21-33.
 • Bruinsma, G.J.N. e.a. (2004). De stad en de sociale onveiligheid’. In: E.R. Muller (red.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 663-676.
 • Bunt, H., & Van Swaaningen, R. (2004). Van criminaliteitsbestrijding naar angstmanagement. In: E.R. Muller (red.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 663-676.
 • Buruma, Y. (2005). De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • BZK (1993). Integrale Veiligheidsrapportage. Den Haag: BZK.
 • BZK (2003). Handreiking risicocommunicatie. Den Haag: BZK.
 • Caldwell ,C.; Revolting high rises , New York Times, 27 november 2005.
 • Castel, R. (2003). L’insécurité sociale. Qu’est-ce que protégé? Editions du Seuil.
 • Centre d'analyse stratégique (2007). Les "violences" urbaines' de l'automne 2005. Evénements,acteurs: dynamiques et interactivons. Essai de synthèse Parijs.
 • Concentra, Connecting communty, geraadpleegd op 17 december 2011 via http://www.concentra.be/Overconcentra/Pages/Default.aspx
 • Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM) geraadpleegd op 15 december 2011 via http://www.joostdevree.nl/shtmls/ciam.shtml
 • Cools, M. (2002). De onderstromen in private veiligheidszorg. Panoptican, 23(2), 134-155.
 • Cools, M., (2011), Het actuele veiligheidsdebat in Frankrijk. : Een toneelstuk in meerdere bedrijven, Tijdschrift voor veiligheid, Den haag: Boom juridische uitgevers, 10 (2011) 2, 1-3
 • Dalrymple, T. (2009). The architect as totalitarian: Le corbusier's baleful influence. City journal, jrg.19, nr. 4.
 • Damen, W., Dillen, C., & Wils, J. (2010). Wij kregen levenslang: slachtoffers van een misdrijf getuigen. Leuven: van Halewyck.
 • Dammen, R. e.a. (2008). Quick scan veiligheidshuizen. Den Haag: COT
 • De Doncker, R. (2009). Jongerencriminaliteit in Oostende: De betekenis van jongerencriminaliteit in Oostende en hoe staat het werkveld tegenover dit fenomeen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • De Schrijver, A., K. Delbeke, J. Maesschalck & S. Pleysier (2010, accepted for publication). Fairness Perceptions and Organizational Misbehavior: An Empirical Study. The American Review of Public Administration.
 • De Wit, J. (14 oktober 2008). De vijf B’s van de communicatie bij het gerecht. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.gva.be
 • De Wit, J. (2010). Over de maker. Geraadpleegd op 17 december 2011 via http://www.johndewit.be
 • De Witte, L. (2007). Veiligheid door een andere bril bekeken. Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, 2 oktober 2007. Leuven: Provincie Vlaams-Brabant / Acco (zie ook <www.vlaamsbrabant.be>, onder het item publicaties)
 • Deblauwe, M. (1996).// Buurtwerker en wijkagent: een succesvolle relatie[eindwerk]? Kortrijk : KATHO IPSOC.
 • Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Demeyere, L.(2008). //De toepassing van het knipperlichtmodel in de Arktosprjojecten[eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Deming, W.E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: MIT press.
 • Deming, W.E. (1994). De crisis overwonnen. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Dienst voor het strafrechtelijk beleid. (z.d.). Beleidsafstemming justitie-politie. Geraadpleegd op 23 december 2011, op __http://www.dsb-spc.be/web/index.php?Itemid=104&id=80&option=com_content&task=view&lang=dutch
 • Donzelot, J. (2006). Quand la ville se défault. Quelle politique face à la crise des banlieues?, Parijs, Seuil
 • Donzelot, J. (2008). (Red); Villes, violence et dépendance sociale. Les politiques de cohésion en Europe; Parijs, La Documentation Francaise.
 • Douglas, M. (2001). Omgaan met onzekerheid. Multatuli-lezing 2001, ‘Angst en onzekerheid in de moderne samenleving’, 12 mei 2001. Leuven: Overlegcentrum voor Ethiek (zie ook <www.multatuli-lezing.be>)
 • Duin, M.J. van (1992). Van rampen leren: een vergelijkend onderzoek naar spoorwegongevallen, hotelbranden en industriële ongelukken. Den Haag: Haagse Drukkerij en Uitgeversmaatschappij.
 • Duin, M.J. van (1999) Pro-actie bestaat niet: leve de pro-actieven! In I. Helsloot en V. Withagen, Jaarboek Onderzoek 1999, Arnhem: NIFV Nibra, pp. 35-49.
 • Duin, M.J. van en M. Zannoni (2003) De nafase: een verdere kennismaking. Tijdschrift voor Veiligheid en veiligheidszorg,2,4,4-17.
 • Dutofa. (2010,2011). Wat is Ayatollahs. Geraadpleegd op 17 december 2011via http://www.dutofa.com/12774/wat-is-een-ayatollah
 • Engbersen, Godfried, Snel, Eric & Welterede, Afke (2005). Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam. Een verhaal over twee wijken. Den Haag: WRR.
 • Erasmus Universiteit Rotterdam. (z.d.). Homepage voor Dr. M.J. van Duin. Geraadpleegd op 23 december 2011, op http://www.eur.nl/fsw/staff/homepages/vanduin/
 • Focusconferences. (z.d.). Sprekers, Marco Zannoni. Geraadpleegd op 23 december 2011, op http://www.focusconferences.nl/sprekers/marco-zannoni/
 • G.vande walle, Hoogte vrees en stapelgekte. Onveiligheids gevoel in sociale hoogbouw wijken, Samenleving en politiek 1998, 5 (2), 12-21.
 • Geldof, D. (2002). Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij. Leuven: Acco.
 • Geldof, D. (2004). Onzekerheid en sociale bescherming. Een bespreking van een boeiend essay van Robert Castel. Alert, 30(2), 29-39.
 • Geldof, D. (2006). Kiezen voor betrokkenheid. Burgers maken de democratie mee. Oikos, 36.
 • Gemeenschapswacht. (z.d.). Veiligheidsdiensten, gemeenschapswacht.Geraadpleegd op 19 december 2011, op http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/voorzorgen_nemen/veiligheidsdiensten/gemeenschapswacht/
 • Goris, P. (2001). Criminaliteit en onveiligheid in woonbuurten. Alert, nr.2, 62-70.
 • Goris, P., Burssens, D., Melis, B., Van Gils, J., Vettenburg, N., & Verdonck, D. (2003). ‘Preventie: de mist klaart stilaan op…’, Alert, 4, 34-47.
 • Harland, P. (2011). Van overlastmelding naar een globale typering van problematische jeugdgroepen: de shortlist als quickscan. Tijdschrijft voor Veiligheid, 10(2), 37-50.
 • Hendrick, G. (2011). De politieambtenaar aan het woord!: Assisenproces. Inforevue,1, 7-9
 • Hood, C., Jones, David, K.C.,(red.) (1996).// Accident and design : contemporary debates in risk management.// London: UCL press.
 • Hulschbosch, L., Nicolas, S., Bakel, H., & Wolf, J. (2004). Gebruiksruimten in Utrecht. Evaluatie van een nieuwe voorziening. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Inovatiewerk. (z.d.). Innovatiewerking, Fred Woudenberg. Geraadpleegd op 23 december 2011, op http://www.innovatienetwerk.org/nl/organisatie/persoondetail/46/
 • Knack, (2010). Vlaams Belang wil minister van Veiligheid. Knack. Geraadpleegd via http://www.knack.be/nieuws/belgie/vlaams-belang-wil-minister-van-veiligheid/article-1194742966371.htm
 • Kunneman, H. (2005). Criminaliteit, veiligheid en modus-drie leerprocessen’, in: Kunneman, Harry, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Amsterdam, Humanistics University Press/ SWP, 171-198.
 • Kvk,(25 februari 2011). Fors plan voor vijf Gentse probleemwijken. De Standaard, 26-27.
 • Lempens, A., Wildschut, J., Knibbe, R., & Mheen, D. (2001). Straatgroep Utrechtse druggebruikers rond Hoog Catharijne. Rotterdam: IVO.
 • Lempens, A., Wildschut, J., Most, D. van der, & Knibbe, R. (2003). ‘Na de Tunnelsluiting’. Een onderzoek naar eerste effecten van de verandering in de Utrechtse harddrugscene. Rotterdam: IVO.
 • Liebregts, J.(2006). De ketenbenadering. In: W. Stol, J. Rijpma, C.Tielenburg, H. Veenhuysen & T. Abbast. (red.). Basisboek Integrale Veiligheid.(pp. 60-70). Bussum: Coutinho.
 • Lokale Statistieken (z.d.). Bevolking naar socio-economische positie volgens steunpunt WSE Vlaams/Waals Gewest. Geraadpleegd op 16 december 2011, op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/arbeidsmarkt/kant_en_klare_rapporten_arb.html
 • Meert, H. (2008). Mens, maatschappij en ruimte. Berchem: EPO.
 • Mels, T. & Justaert, M.(13 augustus 2011). Hard en snel optreden, dat is de boodschap.// De Morgen,6-7.
 • Mels, T.,(18 december 2010). Een beruchte oude volkswijk in Gent voert een verbeten strijd tegen verloedering én vooroordelen. //De Morgen,24-25.
 • Mensink Onderzoek en Advies (2009). Notitie leefbaarheid en veiligheid rondom de hostels op basis van uitgevoerd onderzoek. Nijmegen: Mensink Onderzoek en Advies.
 • Mensink, C., & Wolf. J. (2009). Notitie kenmerken van hostelbewoners in de periode 2002-2009. Nijmegen: UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
 • Ministerie van BZK (2003). Ruimte voor regie. Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur. Den Haag: BZK
 • Ministerie van BZK en van Justitie (2008). Veiligheid begint bij voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Eerste voortgangsrapportage. Den Haag: Ministerie van BZK.
 • Ministriële omzendbrief OOP 3 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1991 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, B.S., 23 mei 2001.
 • Moor, L.G., Hutsebaut, F., van Os, P., & Van Ryckeghem, D. (red.) (2011). Burgerparticipatie. Antwerpen : Maklu.
 • Mueser, K.T., Noordsy, D.L., Drake, R.E., Fox, L. (2011). Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose : Een richtlijn voor effectieve behandeling. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Muller, E.R. (2004). Toekomst veiligheid en veiligheidszorg’. In: E.R. Muller (red.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 779-790.
 • Musterd, S., Ostendorf, W. (2009). Problemen in wijken of probleemwijken? Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Namli, U. (2010). Social Network. Geraadpleegd op 17 december 2011 via http://zoekmachineguru.nl/social-news/wat-is-social-media/
 • Newman, O., Crime (1972). prevention through Urban Design, defensible spaceI, Macmillian Publishgn Press, New York, 264 blz.
 • Omlo, J. (2008). Hangjongeren aanspreken, niet uitsluiten. Pedagogiek in praktijk magazine, 14(45), 28-31.
 • Pl,( 03 april 2010). Jongeren provoceren politie in Kuregem. // De Standaard, 10.
 • Pleysier, S., D. COPS, E. VERDONCK & J. PUT (2010, aanvaard voor publicatie). Jongeren en geweld. Gewelddadige jeugd of ‘usual suspects’? //Tijdschrift voor Klinische Psychologie.
 • Pleysier, S. (2010, aanvaard voor publicatie). Tussen evaluatiedrift en cijferfobie. Over pseudo-wetenschap en deugdelijke veiligheidsdiagnostiek. Panopticon.
 • Pleysier, S. (2009). ‘Angst voor criminaliteit’ onderzocht. De brede schemerzone tussen alledaagse realiteit en irrationeel fantoom. Panopticon, 30, 2, 35-40.
 • Pleysier, S., V. DUPONT & E. DE PAUW (2009). ‘Veiligheid als beroep’. Reflecties over de noodzakelijkheid van een professionele bachelor in de maatschappelijke veiligheid. Orde van de Dag, 46, jun 09, 67-71.
 • Pleysier, S. (2007). De modetermen voorbij. Reflecties over een lokaal integraal veiligheidsbeleid’. Politiejournaal-Politieofficier, 9, november 2007, 15-22.
 • Pleysier, S., & Deklerck, J. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 1, 5-20.
 • Ponsaers, P., & Snacken, S. (2002). ‘Privatisering en nachtwakersstaat’, Panopticon, jrg.23, nr.2, p.97-101.
 • Post, C., & Zeeuw, J.W. de. (2008). Wakker beheer. Evaluatieonderzoek beheergroepen hostels voor verslaafde dak- en thuislozen gemeente Utrecht. Houten: Laagland’advies.
 • Pröpper, I., (2009).// De aanpak van interactief beleid : elke situatie is anders.// Bussum: Coutinho
 • Pröpper, I., Litjens, B. & Weststeijn, E. (2004). Lokale regie uit macht of uit onmacht? Onderzoek naar de optimalisering van de gemeentelijke regiefunctie. Vught: Partners+Pröpper.
 • Raes, K., (1994). Onveiligheid in een normloze wereld. Bedenkingen bij de Nederlandse Integrale Veiligheidsrapportage. In: Samenleving en politiek, 23-24.
 • Reinking, D., van Ameijden, E., van Bergen, A., Wolf, J. (2010). Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en … het werkt! Verslaving, 6(3), 5-16.
 • Reinking, D.P., Wolf, J.R.L.M., & Kroon, H. (2001). Hoge prevalentie van psychische stoornissen en verslaving bij daklozen in de stad Utrecht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 145, 1161-1166.
 • Rijk en vier grote steden (2006). Plan van aanpak maatschappelijke opvang. Den Haag: SDU.
 • Rijksoverheid. (2002). Wat is strafrecht. Geraadpleegd via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-in-nederland/vraag-en-antwoord/wat-is-strafrecht.html
 • Roes, T. (2009). Sociale cohesie. Maatwerk, 10(1), 37.
 • Rosmuller, N. en R. van den Brand (2004) Veiligheid bij infrastructurele projecten: pro-actie als houding of inhoud. In P. Verhallen, Jaarboek Onderzoek 2004. Arnhem: NIFV Nibra, pp. 59-86.
 • Saerens, I. (2004). Handboek manifestaties en evenementen. Brussel: Politica.
 • Sako, M., & Ostendorft, W. (2009). Problemen in wijken of probleemwijken? Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Scholte, M. (2008). Wijkgericht werken. Maatwerk, 9(4), 23.
 • Scott, J. (1991). Social network analysis: A handbook. London: Sage.
 • Soenen, J. (2010). Een sturende rol voor veiligheid [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Steden, R. van, Roelofs, M. & Nalla, M. (2009). ‘Burgers over beveiligers: een kwantitatief onderzoek naar percepties, verwachtingen en oordelen’. Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (4), 3-21.
 • Stol, W., Tielenburg, C., Rodenhuis, W., & Pleysier, S. (red.) (2011).// Basisboek integrale veiligheid.// Den Haag : Boom Lemma uitgevers.
 • SYMONS, L., J. DEKLERCK, D. GELDERS & S. PLEYSIER (2010). Burglary prevention advice: determinants of satisfaction and implementation by the public. Crime Prevention and Community Safety, 12, 1, 58-73.
 • Terpstra, J. (2001). Netwerken en samenwerking bij de uitvoering van beleid. Beleidswetenschap, 15 (2), 141-168.
 • Terpstra, J.(2011). Governance and accountability in community policing. Crime, law and social change,55(2-3), 87-104. DOI: 10.1007/s10611-011-9272-y
 • Terpstra, J., Van Stokkem, B., Easton, M.(red.) (2011). Social disorder. Antwerpen: Maklu.
 • Terpstra, J., & Kouwenhoven, R. (2004). Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg. Zeist: Kerckebosch.
 • Terpstra, J., & Krommendijk, M. (2010). Gemeentelijke regie in de veiligheidssector. Schets van relevante factoren en een wetsvoorstel. Tijdschrift voor Veiligheid,(9),3, 9-20.
 • Terpstra, J., Verhage, A., Deelman, P., Muylaert, E., Van Parys, P.(red.) (2010). Policing in Europe. Antwerpen: Maklu.
 • Tops, P.E.W.M. (2006). Van beleid naar effectieve uitvoering: succes- en faalfactoren. Lezing congres ‘Niemand hoort op straat. Het Utrechtse model in de praktijk’ te Utrecht (29-30 maart).
 • Van San, M., Sieckelinck, S., & De Winter, M., (2010). Idealen op drift. : Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren. Den Haag: Boom
 • Van Soomeren, P., D & Savorin Lochman, P. (1987). Criminaliteit en gebouwde omgeving, Den Haag, WODC, 1987, blz 38-39
 • Vander Woud, A. (1983). CIAM Volkshuisvesting Stedebouw. Delft University Press, blz 121
 • Vanderhauwaert, M. (2006). De rol van scholen in het stedelijke veiligheids- en preventiebeleid [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Vanstiphout, W. (2010). De architect heeft het gedaan'! in: Justititiele verkenningen, aflevering 5.
 • Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S., Put, J. (2011). Jongeren en geweld : dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco.
 • Vermeeren, L., De Pauw, E. Pleysier, S., & Van der Vorst, L. (2009). Verbetervoorstellen stewardwerking België. Kortrijk : KATHO IPSOC.
 • Vermeulen, K., Toet, J., & Ameijden, E. van (2005). Eindrapportage hostelonderzoek Utrecht: beter af met bed, bad, brood en begeleiding? Utrecht: GG&GD Utrecht.
 • Verzele, H. (2011). Organisatie van de veiligheidssector [cursus]. Kortrijk: KATHO IPSOC
 • Vogels, M. (2004). Veiligheid en welzijn: botsend beleid? Schoenmaker, blijf bij uw leest. Referaat op de kick-off van de postacademische vormingscyclus VUB: ‘Veiligheid als maatschappelijk gegeven’, 30 september 2004.
 • Vos, D. (1999). Agogisch omgaan met probleemgedrag. Leuven: Garant.
 • Warmenbol, L., & Goossens, L. (2006). Aandacht in’t kwadraat: in probleembuurten werken met probleemjongeren. Leuven : Acco.
 • Woudenberg, F. (2003). Communicatie bij incidenten: ramp of zegen? Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 2,2, 3-15.
 • Zwanenburg, M.A. & Smit, A.M.G. (red.) (1990). Kleine criminaliteit en overheidsbeleid. Arnhem: Gouda Quint