Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg.gif

'ik zit ergens mee en daar wil ik over praten'

Je zal maar een probleem hebben. Thuis, op school, of op je werk. En je hebt niemand om mee te praten.

Je kan je soms zomaar somber of opgefokt voelen. Of je wordt gepest.
Het kan zijn dat de ruzies thuis uit de hand lopen. Je bent bang dat het misgaat met je vader of moeder. Misschien hebben die psychische problemen of schulden, of zijn ze verslaafd. Je kan je ook rot voelen omdat je iets ergs hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld met geweld, of seks. Of je hebt iets gedaan waardoor je met de politie te maken krijgt.

Je bent echt niet de enige die ergens mee zit. Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vind je mensen die naar je luisteren en je helpen een oplossing te vinden.

Die hulp kost niks. En we vertellen het ook niet zomaar door aan je ouders.

Wat is jeugdzorg?

Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we 'jeugdzorg'.

Wat is Bureau Jeugdzorg?

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de jeugdzorg (PDF) in werking getreden. Daarin is vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

Het belang van kinderen en jongeren staat in de hulpverlening van Bureau Jeugdzorg centraal. De Rechten van het Kind (www.derechtenvanhetkind.nl en www.kinderrechten.nl en/of www.unhchr.ch) zijn ons uitgangspunt. Ieder kind moet de kans krijgen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Bureau Jeugdzorg streeft naar een zo verantwoord mogelijke ontwikkeling en opvoedingssituatie. We proberen dit zo veel mogelijk samen met het kind of jongere en de ouders te bereiken. Onze medewerkers geven aandacht waar het nodig is, bieden ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet.

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:
■indicatiestelling;
■uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
■uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
■jeugdreclassering.

Bureau Jeugdzorg valt onder toezicht van de Inspectie Jeugdhulpverlening en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.