BZK of Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het BZK is het vroegere Ministerie van Binnenlands zaken (BiZa).
Dit ministerie is gevestigd in het Wijnhavenkwartier in Nederland.
Het miniserie houdt zich bezig met:

  • De democratische rechtsstaat
  • Het openbaar bestuur
  • Kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst
  • De Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel
  • De samenwerkingsrelatie met Curaco, Sint Maarten en Aruba
  • De volkshuisvesting en de rijksgebouwen
  • Het integratiebeleid
  • Het immigratie- en asielbeileid

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/organisatie