Civiele Veiligheid

De mens heeft van nature uit de behoefte om zich veilig te voelen.

Rampenbestrijding begint echter bij jezelf! Door voorzorgsmaatregelen te nemen kan je instaan voor de veiligheid van jou en je gezin, en kan je je bezittingen beschermen.

Op deze website vind je heel wat tips om je daarbij te helpen. De hulpdiensten van de Civiele Veiligheid zijn er immers om je te helpen ongevallen te vermijden, en om je hierin bij te staan.

De gemeentelijke brandweer staat in voor je veiligheid en de bescherming van je bezittingen bij een incident. Neemt dit incident grote proporties aan, dan komt de federale Civiele Bescherming helpen.

Wanneer een Europese lidstaat door een ramp getroffen wordt, dan worden de interventies van de Civiele Bescherming gecoördineerd door een operationeel mechanisme op Europees niveau.

Alles wordt in het werk gesteld om je veiligheid te garanderen.

bron: civiele veiligheid, wie zijn ze, geraadpleegd op 21 december 2011 via http://www.securitecivile.be/CivieleVeiligheid/Wiezijnwij/DeCivieleVeiligheid/tabid/60/language/nl-BE/Default.aspx