Dr Ronald Van Steden
Ronald%20van%20steden.jpg

Ronald van Steden is bestuurskundige bij de VU-faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij is verbonden aan de leerstoel Veiligheid & burgerschap. In 2000 begon hij met onderzoek naar particuliere beveiliging. Na 11 september 2001 nam het thema een steeds grotere vlucht.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License