Drs A P L Van Bergen
addi-van-bergen.jpg
Addi van Bergen is epidemioloog bij GG&GD Utrecht. Dat wilt zeggen dat ze een wetenschappelijke studie voert naar het voorkomen en de verspreiding van ziekte onder de bevolking.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License