Gemeenschapswachten

De gemeenschapswacht bezit geen politionele functie of publieke veiligheidsfunctie. De gemeenschapswacht bestaat sinds 1 januari 2008. Sindsdien dragen ze allemaal hetzelfde uniform om verwarring tussen hen en andere diensten (parkwachters, stewards, lijnspotters,…) te vermijden. Alle diensten hebben hun eigen benaming, taken en uniform. Ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk toezicht houden en het bewustmaken van de burger (Portaalbelgium, z.d.).

Taken van de gemeenschapswacht:

  • Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders, informatiesessies.
  • Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is.
  • Problemen met de veiligheid, ht milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten.
  • Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement.
  • Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken.
  • Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen. Dit kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Dit kan bijvoorbeeld een boete zijn van maximum 205 euro.
  • Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid