Gemeentelijke Gezondheidsdienst

De Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst of Geneeskundige gezondheidsdienst is de dienst waarover elke gemeente in Nederland dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de volksgezondheid uit te voeren.

Taken
Het taakgebied van de GGD is zeer divers.

De taken die gemeenten op basis van de wet moeten uitvoeren worden door alle GGD'en op enige wijze verzorgd. Wettelijke taken van de GGD zijn onder meer:

 • jeugdgezondheidszorg (inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma).
 • medische milieukunde
 • technische hygiënezorg
 • bevolkingsonderzoeken
 • epidemiologie (de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking)
 • gezondheidsvoorlichting
 • openbare geestelijke gezondheidszorg
 • infectieziektebestrijding
 • tuberculosebestrijding
 • assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Daarnaast kunnen GGD'en diverse aanverwante taken uitvoeren als de gemeenten in hun regio daarvoor kiezen.

 • sociaal-medische advisering
 • reizigersvaccinaties (bv.: vaccinatie tegen malaria)
 • forensische geneeskunde (lijkschouw, arrestantenzorg, letselbeschrijving,…)
 • gezondheidsscreeningen
 • medische opvang asielzoekers

Over het algemeen hebben deze taken duidelijke raakvlakken met de wettelijke taken.