GHOR - geneeskundige HulpverleningsOrganisatie

De GHOR is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. Samen met de Melkamer Ambulancezorg (MKA) en Brandweer Haaglanden, maakt de GHOR deel uit van de Veiligheidsregio Haaglanden.

GHOR Haaglanden draagt, onder andere op basis van de Wet Veiligheidsregio's, zorg voor de inzet en de co├Ârdinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die genomen kunnen worden om risico's en eventuele gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

De missie van de GHOR luidt: Het beperken van gezondheidsschade van de burgers in de regio Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten.

http://www.vrh.nl/organisatie/vrh/ghor/