Gemeentelijke regie in de veiligheidssector

Schets van relevante factoren en een wetsvoorstel

Referentie
Terpstra, J. & Krommendijk, M. (2010). Gemeentelijke regie in de veiligheidszorg. Schets van relevante factoren en een wetsvoorstel. Tijdschrift voor Veiligheid (9) 3, 9-20.

Vindplaats
Katho Campus Kortrijk gelijkvloers, plaatsingsnummer: Tijds. sociaal-agogisch werk

Beschrijf de context van dit artikel
Dit artikel komt uit Tijdschrift voor Veiligheid 2010(9) 3. De uitgever van dit tijdschrift is Boom Juridische uitgevers. Het is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over de veiligheid en de veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskunde. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

Het artikel gaat over een nieuw wetsvoorstel om de samenwerking op gebied van integrale aanpak in de veiligheidssector tussen lokale overheid en de nodige actoren te verbeteren.

De auteurs
De schrijvers van mijn artikel zijn Jan Terpstra en Mirjam Krommendijk. De twee schrijvers worden niet in het artikel zelf besproken, maar wel achteraan in het tijdschrift.

Extra informatie over de auteur
Jan Terpstra is geboren Utrecht in het jaar 1952. Hij is sinds 1 april 2009 hoogleraar Criminologie. Dit beoefend hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen hij zelf nog naar school ging was het om Sociologie van de Westerse Gebieden te studeren. Dit studeerde hij aan de Universiteit van Wageningen.

Dit zijn nog enkele artikelen/boeken die Jan Terpstra geschreven/meegeschreven heeft:

  • Social disorder
  • De gemeente in de veiligheidszorg
  • Ouderen en educatie
  • Preventie in de sociaal-pedagogische hulpverlening: toepassingen en achtergronden

Mirjam Krommendijk is onderzoekster aan de Radboud Universiteit Nijmegem, Criminologisch Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Dit zijn nog enkele artikelen/boeken die Mirjam Krommendijk geschreven/meegeschreven heeft:

  • De gemeente in de veiligheidszorg
  • De politie aan zet. De aanpak van veelpleger in Deventer.

De structuur
De lay-out van dit artikel is zoals elk basis artikel. Het heeft een logische opbouw met een duidelijke titel en logische tussentitels. De tussentitels van dit artikel zijn Inleiding, Wetsvoorstel, Regie als begrip, Regie in de praktijk, Belemmeringen, Slot, Literatuur. Er zijn heel wat verwijzingen in de tekst zelf, deze worden dan logischer wijs tussen haakjes gezet. De bronnenlijst is volledig opgesteld volgens de APA-normen. De bronnenlijst telt 37 bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van alinea’s maar deze worden niet onderscheiden door witregels. Het is alleen bij nieuwe tussentitels dat er gebruik wordt gemaakt van witregels.