Marco Zannoni

Marco Zannoni is een senior onderzoeker-adviseur. Hij is een verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hij was betrokken bij de advisering over de vuurwerkramp in Enschede in 2000, het interregionaal coördinatieplan Noordzeekanaal (2000-2003) en interregionale crisisbeheersing Sail 2005. Hij participeert in een Amerikaans-Nederlands netwerk NUWCREN van experts die kennis uitwisselen over crisisbeheersing bij overstromingen (focusconferences, z.d.)