Media
social-media-landscape.jpg

Media is een meervoud voor medium en onder medium verstaan wij dat het een hulpmiddel is om te communiceren. We kunnen communiceren met veel mensen, dus het is een massacommunicatie. Er zijn 3 onderverdelingen bij media.

Individuele media

-Direct verbaal en non-verbaal contact

-Schriftelijk
 Schriftelijke communicatie per koerier of per post
 Schriftelijke telecommunicatie per telegraaf
 Schriftelijke telecommunicatie per Fax
 Schriftelijke communicatie per e-mail
 Directe schriftelijke communicatie via internet: chatten of Twitter

- Mondeling
 Mondelinge telecommunicatie per telefoon
 Mondelinge communicatie via VoIP (bellen via internet) heeft intercontinentaal bellen betaalbaar gemaakt.

Hybride media

Web 2.0-toepassingen zoals internetfora zijn een tussenvorm tussen massamedia en individuele media; communicatie via een website met user-generated content is niet gericht op één gesprekspartner maar de doelgroep is beperkter en specifieker dan bij een massamedium het geval zou zijn.

Massamedia

-De heraut en de dorpsomroeper
-Schriftelijke communicatie door een openbaar toegankelijke tekst (bijvoorbeeld een opschrift op een monument zoals Res Gestae divi Augusti in de Oudheid, een oorlogsmonument, reclames in de openbare ruimte)
-Visuele communicatie door een openbaar toegankelijk monument (bijvoorbeeld in de Oudheid Zuil van Trajanus, het Narmerpalet; moderne beelden met een boodschap, bijvoorbeeld De Verwoeste Stad van Zadkine, reclames in de openbare ruimte.)
-Overgeschreven manuscripten in China, en in het Westen in de Oudheid en Middeleeuwen
-De boekdrukkunst
-De schrijvende pers, de krant
-Het gesproken nieuws, de radio
-Het gefilmde nieuws, het bioscoopjournaal,
- Het gefilmde nieuws in de huiskamer: de televisie
- Het fenomeen CNN, de eerste wereldwijde nieuwsvoorziening
-Commerciële radio en televisie
-Opkomst van internet
- Nieuws dat overal en altijd beschikbaar is: mobiel internet.