Mijn Analyse Van Het Artikel

Versnipperde regie

De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk

Referentie

Broekhuizen, J., van Steden, R., & Boutellier, H. (2010). Versnipperde regie. De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk. Tijdschrift voor Veiligheid, 3, 21-33.

Vindplaats

Katho Campus Kortrijk gelijkvloers, plaatsingsnummer: Tijds. Sociaal-agogisch werk.

De context van het artikel

In dit artikel is de coördinatie in de openbare veiligheid toegewezen aan de gemeente. De centrale vraag in dit artikel is of de gemeente toegerust is om deze taak te vervullen. Aan de hand van een studie (vragenlijsten) wordt dit onderzocht. De resultaten worden grondig besproken met op het einde een besluit/ conclusie.
Dit artikel komt uit het tijdschrift: Tijdschrift voor Veiligheid.
De uitgever van dit artikel is Boom (Den Haag)

Auteurs

Het artikel werd geschreven door Jolijn Broekhuizen, Ronald van Steden & Hans Boutellier. In het artikel wordt geen informatie gegeven over de auteurs, maar op het internet was wel info te vinden:

Jolijn Broekhuizen
Drs. Jolijn Broekhuizen is senior onderzoeker bij de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.
E-mail: ln.madretsma.so|neziuhkeorb.j#ln.madretsma.so|neziuhkeorb.j.

Jolijn heeft nog andere publicaties zoals:
• Samenleven met verschillen: Over de ontwikkeling van een instrument om polarisatie en vertrouwen te meten.
• Spanningen in buurten: Theoretische verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor polarisatieprocessen.
• Sociale netwerken en jeugdcriminaliteit
• Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters.
• Van je vrienden moet je het hebben. Structurele of culturele determinanten van de jeugdcriminaliteit?
• Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004
• Geweld tegen de brandweer. Resultaten van onderzoek onder brandweermedewerkers
• Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker. Op weg naar een volwaardige plaats binnen de politie.
• Digitale communicatie vanuit culturele instellingen.
• Veiligheidsnetwerk drugs- en drankoverlast in Oost-Watergraafsmeer: Een sociale netwerkstudie naar de gemeentelijke regie in het veiligheidsbeleid
• Fact Sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren
• Onderzoek naar overlast van coffeeshops in 8 Amsterdamse buurten
• Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren II

Ronald van Steden
Dr. Ronald van Steden is als universitair docent verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit.
E-mail: ln.uv.wsf|nedets.nav.r#ln.uv.wsf|nedets.nav.r.

Ronald van Steden heeft veel geschreven. Aan de hand van een PDF- bestand kunt u zijn publicaties terugvinden.
http://www.fsw.vu.nl/en/Images/Publicatielijst%20Ronald%20van%20Steden_tcm31-206476.pdf

Hans Boutellier
Prof. dr. Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Burgerschap aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
E-mail: ln.uv.wsf|reilletuob.jcj#ln.uv.wsf|reilletuob.jcj.

Hans Boutellier heeft veel geschreven. Aan de hand van een PDF- bestand kunt u zijn publicatielijst terugvinden.
http://www.vu.nl/nl/Images/111403%20-%20Publicaties%20Hans_tcm9-214837.pdf

De structuur

De structuur is goed opgebouwd met een inleiding, midden en een slot. Er wordt gebruik gemaakt van alinea’s en tussentitels (theorie -> methodologie -> resultaten -> conclusie en discussie), witregels komen zeer weinig voor (enkel voor en na een tussentitel). Bij de tussentitel ‘resultaten’ worden meerdere ondertitels gebruikt. De referenties in de tekst zijn volgens de APA- normen opgemaakt, ook in de literatuurlijst zijn alle bronnen volgens de APA- normen gerefereerd.