Nederlands Architectuurinstituut

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is méér dan een museum. Het is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium ineen. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties van Nederlandse architecten van na 1800 bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Als sectorinstituut voorziet het in mogelijkheden voor onderzoek en biedt het een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.

NAi Rotterdam
Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi Rotterdam worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Collectie: archieven en bibliotheek
Het NAi bezit één van de grootste bouwkunstcollecties ter wereld; achttien strekkende kilometer met onder andere tekeningen, schetsen, maquettes, foto's, boeken en tijdschriften. Het NAi zorgt voor het behoud, het beheer en het toegankelijk maken van deze archieven en collecties, waarin werk van vrijwel alle belangrijke Nederlandse architecten van na 1800 te vinden is. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld de archieven van Dudok, Cuypers, Berlage en De Klerk. De openbaar toegankelijke bibliotheek van het NAi bevat meer dan 35.000 boeken over architectuur en aanverwante vakgebieden en een uitgebreid assortiment (inter)nationale architectuurtijdschriften. Onderzoekers, studenten, maar ook andere geïnteresseerden kunnen in de studiezaal in alle rust publicaties en archieven raadplegen.

Tentoonstellingen en symposia
In meer dan vijftien tentoonstellingen per jaar laat het NAi naast architectuur en stedenbouw ook ontwikkelingen in industrieel ontwerp, grafische vormgeving en andere aspecten van de ontworpen omgeving zien. Voor het samenstellen van tentoonstellingen wordt vaak gebruik gemaakt van de omvangrijke collectie van het instituut.

Het NAi volgt zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Dankzij internationale samenwerking wordt er actuele architectuur uit de gehele wereld getoond in wisselende exposities. Renzo Piano, Bernard Tschumi, Daniel Libeskind, Alvar Aalto, Yona Friedman, Itsuko Hasegawa en studio Asymptote (Hani Rashid en Lise Ann Couture) behoren tot de architecten waaraan overzichtstentoonstellingen zijn gewijd. Het NAi ontwikkelt een levendig en veelzijdig programma waarmee het niet alleen reageert op de actualiteit en stelling neemt, maar ook omvangrijke thema's aan de orde stelt. Door lezingen, symposia, studiereizen, manifestaties en andere programma's te organiseren stimuleert het NAi het architectuurdebat en voedt het vakpubliek met informatie. Deze bijzondere projecten begeleiden vaak NAi-activiteiten zoals tentoonstellingen of publicaties. Het NAi biedt eveneens ruimte aan projecten die door derden worden geïnitieerd.

Rondleidingen
Tijdens de rondleiding 'Achter de schermen' die het NAi biedt, staat de bijzondere architectuur van het gebouw van architect Jo Coenen centraal. Ook brengt u een bezoek aan het depot van het NAi. Verder organiseert het NAi groepsrondleidingen door de tentoonstellingen voor volwassenen, kinderen en jongeren.

Buitenlandse bezoekers
Het NAi wordt door buitenlandse bezoekers vaak gebruikt als een startpunt voor architectuurreizen door Nederland. Om dit te ondersteunen biedt het NAi lezingen, rondleidingen en meer aan de buitenlandse gasten.

Publicaties
Het NAi genereert als kenniscentrum vele soorten publicaties. NAi Uitgevers is als zelfstandige uitgeverij gelieerd aan het NAi. Een deel van de uitgaven van NAi Uitgevers is gekoppeld aan de activiteiten van het NAi, zoals de catalogi bij tentoonstellingen. Daarnaast verschijnen er publicaties die NAi Uitgevers op eigen initiatief of voor derden ontwikkelt. De uitgeverij beheert eveneens de goed gesorteerde boekhandel in de Entreehal van het NAi: NAi Boekverkopers.

Architectuurbulletin
Het Architectuurbulletin van het Nederlands Architectuurinstituut brengt tweemaal per jaar verhalen over het heden, de toekomst en het verleden van de ontworpen omgeving. Het zijn essays in tekst en in beeld; subjectieve betogen aangevuld met persoonlijke bespiegelingen over de architectuur, over wat er wel en niet gebeurt en over het denken hierover. Kortom, het zijn essays over de betekenis die architectuur kan hebben.

Educatie
Het hele jaar organiseert het NAi activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor basisscholen en voor het voortgezet onderwijs zijn er diverse workshops, rondleidingen en specifieke opdrachten bij tentoonstellingen. In het gebouw is er een speciale ruimte voor het uitwerken van de opdrachten en het tentoonstellen van de gemaakte maquettes en tekeningen.

Faciliteiten
In de foyer van het NAi is een museumcafé gevestigd met een terras aan het water. Het café is gratis toegankelijk. De foyer, het auditorium (K.P.C. de Bazelzaal) en de multifunctionele vergaderruimte (J.B. Bakema-serre) kunnen door particulieren, bedrijven en instellingen worden gehuurd. Het NAi biedt rondleidingen door de tentoonstellingen en het gebouw, desgewenst in combinatie met catering.

Vriendenvereniging van het NAi
De Vereniging Vrienden van het NAi wil belangstelling wekken voor de activiteiten van het NAi. Zij organiseert voor haar leden excursies, lezingen en andere activiteiten, en werft sponsors voor bijzondere projecten. Informatie op telefoonnummer 010-4401266.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het NAi bestaat uit de volgende leden: Hans Andersson (voorzitter), Karin Laglas (penningmeester), Jeanne van Heeswijk, Leon Ramakers, Dirk Sijmons, Nathalie de Vries en Joop van der Leeuw.

Partners, structurele sponsoren & sponsoren
Om zijn ambities te kunnen realiseren is het NAi aangewezen op financiële steun van overheid, fondsen en het bedrijfsleven. Het NAi kent partnerships, structurele sponsoring en sponsoring voor activiteiten. Bij sponsoring voor activiteiten gaat het om een eenmalige ondersteuning. Bij structurele sponsoring en partnerships bestrijkt de samenwerking meerdere jaren. Door zich te verbinden aan het grootste architectuurmuseum ter wereld tonen partners en sponsoren van het NAi hun maatschappelijke betrokkenheid en verschaffen zij zich toegang tot de wereld van de nationale en internationale architectuur.

http://www.nai.nl/bezoek/plan_uw_bezoek/item/_pid/kolom2-1/_rp_kolom2-1_elementId/1_222767