OCMW
OCMW.jpg
Het OCMW, ofwel het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn staat in om het welzijn van elke burger te verzekeren. Zo staan OCMW Gent in voor het welzijn van alle Gentenaren. Daarbij wordt niet gekeken naar leeftijd, achtergrond, cultuur, … Iedere Belg heeft namelijk recht op een huis, gezondheidszorg en voldoende financiële middelen. Ze helpen iedereen, hoe groot of hoe klein hun probleem ook is. Omdat het vaak een grote stap is om hulp te vragen heeft het OCMW ervoor gezorgd dat ze heel bereikbaar zijn. Ze hebben verschillende vestigingen in alle wijken en buurten (OCMW, z.d., z.p.).

Het OCMW heeft over het algemeen drie functies:
1. Informatie en advies geven
2. Organiseren van ontspannings- en vormingsactiviteiten
3. Zorg geven aan mensen die er nood aan hebben (OCMW, z.d., z.p.).

Hun doel is dan ook de buurtbewoners, waaronder vooral senioren, zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis te laten wonen (OCMW, z.d., z.p.).