Prof Dr Erik Hans Klijn
Erik%20hans.jpg

Prof.dr. Erik-Hans Klijn is Hoogleraar Bestuurskunde. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en was van 1984 tot en met 1989 werkzaam als onderzoeker bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Sinds 1989 is hij werkzaam bij Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert over complexe besluitvorming in netwerken, netwerkmanagement en institutionaliserings-processen in netwerken. Zijn onderzoek bevindt zich voornamelijk op het terrein van de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en infrastructuur. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift "Regels en sturing in netwerken".