Prof Jan Terpstra
p8_terpstra_1.jpg

Prof. dr. ir. Jan Terpstra is hoogleraar criminologie. hij is docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegem. Hij studeerde sociologie en heeft eerder gewerkt op het ITS te Nijmegen, het voormalig CTSV en de Universiteit Twente. Hij doceert Criminologie en Criminaliteit en Veiligheidsbeleid.

Hij is ook onderzoeker. Hij onderzoekt vooral hoe de politie, justitie en veiligheidszorg functioneren. Hij heeft empirisch onderzoek gedaan naar onder meer grootschalig politieoptreden, sturing van politiewerk, samenwerkingsverbanden in de lokale veiligheidszorg, Justitie in de Buurt, het bedrijfsmatig denken bij de politie, het werk van wijkagenten en private veiligheidszorg.

Vanuit onderzoek probeert hij bij te dragen aan het denken over problemen waar beleid en uitvoering voor staan, evenals over de gevolgen voor de samenleving van een sterkere nadruk op veiligheid en regulering.