Scholen

Scholen zijn er in de eerste plaats om kinderen algemene kennis bij te brengen. Vanaf het middelbaar kunnen ze dan verder studeren in een richting die zij interessant vinden. Zo kunnen ze al van jong af aan hun capaciteiten uitwerken in de richting die ze later willen studeren. Zo hebben ze meer kans om later een job te vinden en zich zo een plaatsje in de maatschappij te veroveren.

Daarnaast speelt de school ook een heel speciale rol in de sociale ontwikkelingen van een kind. Kinderen leren spelen met elkaar, ruzie maken, problemen oplossen, … In de kleuterklas leren ze ook omgaan met emoties, dit wordt voorbeeld aan de hand van poppenkast en verhaaltjes gedaan.

Als laatste is het ook heel belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de school en de ouders. Zo kunnen ouders en leerkrachten op een gemakkelijke manier informatie doorgeven aan elkaar. Moest er zich probleemgedrag voordoen of er gebeurt iets uitzonderlijk in de thuissituatie. Op die manier kunnen de leerkrachten ook beter inspelen op de leerlingen en helpen indien mogelijk.