Voetbalstewards

Binnen de voetbalclub bestaat er een stewardstructuur. Deze rangorde kent verschillende types stewards. Ieder e rang heeft zijn eigen specifieke taak. De stewarding tijdens voetbalwedstrijden bestaat uit een veiligheidsverantwoordelijke, hoofdstewards, divisiechefs en stewards (De Volder, 2009).

Veiligheidsverantwoordelijke
Een veiligheidsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon die de volmacht krijgt van de club waarvoor hij werkt. Die persoon krijgt de volmacht voor de coördinatie en de leiding van het veiligheidsbeleid. De persoon in kwestie geeft commando’s via de commandopost (het CP). De communicatie met de andere rangordes gebeurt via radiocommunicatiesystemen.(Geudens, Vanhecke, De Pauw, 2009).

Hoofdsteward
De hoofdsteward staat net onder de veiligheidsverantwoordelijke, maar je kunt hem ook beschouwen als zijn rechterhand. Deze persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk en algemeen toezicht.

Divisiechef
Nog een rang lager vinden we de divisiechefs. Een divisiechef is een natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor een bepaalde afdeling in de tribune. Ze hebben een superviserende rol en assisteren de stewards. Ook voeren ze commando’s van de hogere rangorde uit (De Volder, 2009).

Steward
In de laagste rang vinden we de stewards. Een steward is een natuurlijk persoon die wordt aangeworven door de voetbalclub. Die persoon is verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van de toeschouwers bij een voetbalwedstrijd of een voetbalevenement met het oog op de veiligheid van de toeschouwers. Stewards hebben nog andere bevoegdheden en taken, zoals een toeschouwer vragen om voorwerpen af te geven die een gevaar zouden kunnen zijn voor de veiligheid van de inwendige orde. Ook bemannen stewards evacuatiepoorten tijdens de periode dat toeschouwers zijn toegelaten in het stadion (www.belgium.be; Hardyns, 2006).