VVGS of Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
titlegraphic.jpg

Steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen
De VVGS is de ledenorganisatie van:

  • alle Vlaamse gemeenten (308)
  • alle OCMW’s (308),
  • bijna alle politiezones (107)
  • afvalintercommunales - Interafval (26)
  • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
  • andere intercommunale verbanden (22)

Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden.

De VVSG organiseert zich rond drie kerntaken:

  1. Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
  2. Belangenbehartiging
  3. De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie